» Tìm kiếm:

độ phản chiếu

Cap quang Tu vat lieu trieu do den phe lieu 2.000 dong kg Cáp quang: Từ vật liệu triệu đô đến phế liệu 2.000 đồng/kg

Nhân loại chỉ mới sử dụng cáp quang xuyên đại dương từ năm 1988. Từ đây, đã mở ra thời kỳ mới trong viễn thông với hàng loạt ứng dụng,..