» Tìm kiếm:

đất tơi xốp

Vi sao chuot chui so anh mat troi Vì sao chuột chũi sợ ánh mặt trời?

Chuột chũi là loài vật ăn côn trùng sống trong đất. Chúng thường đào hang vào trong lớp đất tơi xốp, ẩm ướt và đẻ con ở đó. Chuột chũi con..