» Tìm kiếm:

đường xoắn ốc

Lam quen voi Coreldraw 12 Bai 8 Cong cu ve duong xoan oc Spiral Tool Làm quen với Coreldraw 12 - Bài 8: Công cụ vẽ đường xoắn ốc (Spiral Tool)

Công cụ vẽ đường xoắn ốc cùng nhóm với công cụ vẽ đa giác (Polygon Tool) và công cụ vẽ biểu đồ (Graph Paper Tool).