» Tìm kiếm:

đường truyền thẳng

BreezeMAX Si Chuan WiMAX tu lap dat trong nha BreezeMAX Si: Chuẩn WiMAX tự lắp đặt trong nhà

Đây là sản phẩm ứng dụng hữu ích cho các hộ gia đình sử dụng công nghệ vô tuyến cải tiến nhằm truy cập trong nhà, hoạt động trong môi..

Hoi ve webcam 5 Hỏi về webcam (5)

Chào các quý vị anh chị. Quý anh chị làm ơn giải đáp giúp tôi một viêc sau. Tôi vừa mới lắp đặt một WebCam và đường truyền thẳng Internet..