» Tìm kiếm:

đèn đếm

Ha Noi 3 6 ti dong lap den dem lui giam sot ruot Hà Nội: 3,6 tỉ đồng lắp đèn đếm lùi "giảm sốt ruột"

3,616 tỉ đồng vốn ngân sách sẽ được chi cho việc bổ sung đèn đếm lùi tại các nút hiện còn thiếu bộ phận này trong hệ thống đèn tín hiệu,..

Ha Noi 3 6 ti dong lap den dem lui giam sot ruot Hà Nội: 3,6 tỉ đồng lắp đèn đếm lùi "giảm sốt ruột"

3,616 tỉ đồng vốn ngân sách sẽ được chi cho việc bổ sung đèn đếm lùi tại các nút hiện còn thiếu bộ phận này trong hệ thống đèn tín hiệu,..

Ha Noi 100 cac nut giao thong se co den dem lui Hà Nội: 100% các nút giao thông sẽ có đèn đếm lùi

Công an TP. Hà Nội vừa cho biết sẽ tiếp tục lắp đèn đếm lùi tại tất cả các nút giao thông hiện còn thiếu bộ đếm lùi trong hệ thống đèn tín..