» Tìm kiếm:

đánh rắm

Xi hoi lien tuc Xì hơi liên tục

Em năm nay 20 tuổi, có một cái tật rất khó chịu là lâu lâu cứ hay bị "xì hơi " hay có thể gọi là "đánh rắm", làm sao để chữa cái tật không..

So phan Số phận

Anh chàng nọ cưỡi một con lừa đi tới nhà ông thầy bói rất nổi tiếng nọ và hỏi về tương lai. Thầy bói đáp:

Cach lien lac ky la cua ca trich Cách liên lạc kỳ lạ của cá trích

Trong xã hội văn minh của loài người, chứng đầy hơi thường "cho ra đời" những sản phẩm bất nhã, khiến mọi người phải sượng sùng. Nhưng..