» Tìm kiếm:

Đoàn Trường THPT Đặng Huy Trứ

Day la dai phat thanh Doan truong "Đây là đài phát thanh Đoàn trường !"

"Xin chào quý thính giả, đây là Đài Phát thanh Đoàn Trường THPT Đặng Huy Trứ..." - giọng phát thanh viên văng vẳng cất lên trên hệ thống..