» Tìm kiếm:

Đoàn TNLĐ Việt Nam

Cuoc thi tim hieu 75 nam lich su ve vang cua Doan TNCS Ho Chi Minh Cuộc thi tìm hiểu "75 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

Phần I: Những đoàn viên thanh niên cộng sản Việt Nam thuộc lớp đầu tiên1- Tìm về nguồn cộiMùa hè năm 1923, Nguyễn Ái Quốc từ Pháp sang Nga..

Ten goi to chuc Doan qua cac thoi ky cach mang Tên gọi tổ chức Đoàn qua các thời kỳ cách mạng

Tài liệu tham khảo cuộc thi tìm hiểu “ 75 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ”:

To chuc Doan mang ten goi khac nhau qua cac thoi ky cach mang Tổ chức Đoàn mang tên gọi khác nhau qua các thời kỳ cách mạng

Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới,..