» Tìm kiếm:

Điệp Sơn

Doi mo oc bien Đời mò ốc biển

Hương năm nay đã 15 tuổi, nhưng cũng giống như mẹ và bà ngoại mình, cháu chưa một lần rời đảo vào đất liền. Đêm không ngủ trên đảo Điệp Sơn..