Soc Trang Da sai con khoi to dan Sóc Trăng: Đã sai còn khởi tố dân!

Năm 2004, TP đã có bài phản ánh việc ông Lý Văn Đức ngụ tại ấp Đay Sô (Thạnh Qưới, Mỹ Xuyên) bị cán bộ địa chính xã làm giả hồ sơ hợp thức..