Viseri con tau mac can tren nui Viseri - con tàu mắc cạn trên núi

Với chiếc balô trên vai, tôi vẫn đi qua vùng Kohinda, B’Lao Sére, Đại Lào, Lộc Tiến, Lộc Phát, Đam Bri... của Bảo Lộc như mười mấy năm..