Nuoc sap den chan van chua chiu nhay Nước sắp đến chân, vẫn chưa chịu... nhảy

Ngày 9.5, trong một thông báo gửi thị xã Kon Tum và các huyện Sa Thầy, Đak Hà, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu phải xem việc tháo gỡ tồn tại,..