» Tìm kiếm:

ĐH SPKT Vinh

Diem chuan NV2 DH Hang hai DH SPKT Vinh DH Chu Van An Điểm chuẩn NV2 ĐH Hàng hải, ĐH SPKT Vinh, ĐH Chu Văn An

Trường ĐH Hàng hải, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh và Trường ĐH Chu Văn An vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV2.