Khoa Kinh te DHQ TP HCM cong bo ket qua thi Khoa Kinh tế (ĐHQ TP.HCM) công bố kết quả thi

Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa mới công bố kết quả thi. Thí sinh tra cứu điểm thi chi tiết TẠI ĐÂY.