» Tìm kiếm:

ĐHKHTN Hà Nội

Du bao thoi tiet tung quan huyen Tai sao khong Dự báo thời tiết từng quận, huyện: Tại sao không?

Một công trình nghiên cứu cấp nhà nước mang tên “Xây dựng Mô hình Dự báo các Trường Khí tượng Thuỷ văn Vùng biển Đông” do nhóm 30 nhà..