Phu song tin hoc cho thieu nhi vung sau vung xa “Phủ sóng” tin học cho thiếu nhi vùng sâu, vùng xa

Nhà Thiếu nhi An Giang làm một việc mà không có nơi nào ở ĐB SCL làm đó là: tổ chức các lớp phổ cập tin học cho thiếu nhi- học sinh nghèo..