» Tìm kiếm:

ĐB Phạm Chuyên

Nhan khuyet diem vu xe PMU18 Nhận khuyết điểm vụ xe PMU18

“Chủ trương của ta là cho nhập khẩu ôtô cũ đã qua sử dụng, nhưng cùng lúc đó chúng ta đánh thuế thật cao để không ai có thể mua được cả...