Chua tang hoc phi Chưa tăng học phí

Trong buổi thảo luận tại hội trường sáng 5-7, các đại biểu (ĐB) HĐND TP.HCM đã mổ xẻ nhiều khía cạnh khác nhau xoay quanh tờ trình của UBND..