» Tìm kiếm:

Đức Hamburg SV

Song chet cung bong da Sống chết cùng bóng đá

Xin đừng hiểu câu nói trên theo nghĩa bóng mà hãy hiểu theo nghĩa đen hoàn toàn. Câu lạc bộ bóng đá Đức Hamburg SV đang bán "vé" cho những..