» Tìm kiếm:

Đức DaimlerChrysler A

DaimlerChrysler thu hoi 1443 xe DaimlerChrysler thu hồi 1.443 xe

Hôm nay (8/6), tập đoàn xe hơi danh tiếng nước Đức DaimlerChrysler A.G (Chrysler mới bị bán) bắt đầu thực hiện lệnh thu hồi 1.443 chiếc..