Quang Tri 539 qua bom bi con nguyen ven tren mot thua ruong Quảng Trị: 539 quả bom bi còn nguyên vẹn trên một thửa ruộng

Ngày 27/4 vừa qua, Đội Rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (Đội EOD) thuộc Dự án RENEW™ đã xử lý một điểm ô nhiễm bom mìn tại đội 4,..