» Tìm kiếm:

Đỗ Nhật Nam

Bau vat titanium va nha khoa hoc me mi Quang Báu vật titanium và nhà khoa học mê... mì Quảng

Quê gốc Quảng Bình, thiếu thời xứ Huế, trưởng thành Sài Gòn, học tập tại Pháp, làm khoa học ở Mỹ nhưng ông lại mê mì Quảng. Đọc được nỗi..

Bau vat titanium va nha khoa hoc me mi Quang Ky cuoi Thua duong ngan thang duong dai Báu vật titanium và nhà khoa học mê... mì Quảng - Kỳ cuối: Thua đường ngắn, thắng đường dài

* Quặng titanium có gây hại cho sức khỏe cư dân?Tự nhận mình rất thiếu thông tin về titanium ở VN, kỹ sư Đỗ Nhật Nam đã nhờ tôi chuyển đến..

Titanium quoc bao VN Titanium, quốc bảo VN

Căn cứ trên những thông tin giới hạn nhận được, điều mà kỹ sư Đỗ Nhật Nam quan tâm nhất hiện nay là tình trạng khai thác titanium mà ông..