Doi E thanh I Đổi Ê thành I

Cơ thể bắt buộc phải phản ứng mỗi lần gặp stress. Nhưng vấn đề cốt lõi lại không gắn liền với tính chất phản xạ của bản năng sinh tồn, mà..