» Tìm kiếm:

Đồi Giáng Hương

Doi Giang Huong Đồi Giáng Hương

Tiểu thuyết của nhà văn, nhà biên kịch kiêm đạo diễn điện ảnh Lê Văn Duy, NXB Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh, 2003. Bối cảnh cuốn tiểu thuyết dày..