» Tìm kiếm:

Đặng Văn Ý

Ep tre an trai song linh an 12 thang tu Ép trẻ ăn trai sống, lĩnh án 12 tháng tù

“Chúng mày không ăn hết chỗ trai này thì cho tao xin ít tiết” - lời đe dọa của Đặng Văn Ý (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) đã “dồn” 5..