» Tìm kiếm:

Đặng Thu Hương

Son mai Dang Thu Huong Sơn mài Đặng Thu Hương

Đặng Thu Hương có cái may được theo học 7 năm trung cấp và 5 năm Đại học Mỹ thuật và may hơn, vào đúng khoa sinh viên có thể học nhiều thứ..

Ban sung gianh them 1 HCB 2 HCD cho TTVN Bắn súng giành thêm 1 HCB, 2 HCĐ cho TTVN

Theo thông tin mới nhận được từ SEA Games 24, đội tuyển bắn súng Việt Nam vừa giành thêm 1 HCB, 2 HCĐ ở các nội dung súng ngắn tiêu chuẩn..