» Tìm kiếm:

Đặng Thị Thu Trang

Chan thuong so nao vi cay gay canh Chấn thương sọ não vì cây gãy cành

Đó là trường hợp tai nạn của chị Đặng Thị Thu Trang. Hậu quả của vụ cành cây rơi vào người đã làm chị bùn chùn đốt cột sống cổ và chấn..