» Tìm kiếm:

Đất Đình Gừng

Nguoi chep truyen lang que Người chép truyện làng quê

Một người ở đất Bắc vào phương Nam kiếm sống, từ Sài Gòn dạt lên Tây nguyên, trải qua hơn mười năm đầy nhọc nhằn với nhiều nghề chợt một..