Dia DVD Bluray hai lop phai den thang 6 Đĩa DVD Blu-ray hai lớp … phải đến tháng 6

Hôm 6/5, Sony đã chính thức công bố việc lùi thời điểm ra mắt chủng loại đĩa DVD Blu-ray hai lớp sang tháng 6. Cùng ngày, Sony thông báo..