» Tìm kiếm:

Đăk Lắk

Su that o Tay Nguyen Hay de cho Tay Nguyen phat trien binh yen Sự thật ở Tây Nguyên: Hãy để cho Tây Nguyên phát triển bình yên

“Chưa có quốc gia nào trên thế giới có chính sách ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số lớn như vậy cả”. (Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lắk..