Da Nang Pha cach tren nhung gio qua Tet Đà Nẵng: "Phá cách" trên những giỏ quà Tết

- Xuất hiện chưa lâu nhưng những giỏ quà Tết đã nhanh chóng thu hút người tiêu dùng Đà Nẵng, năm nay lại càng “phá cách” cho bắt mắt..