» Tìm kiếm:

Đông Berlin

CIA 60 nam sai lam va that bai phan 2 CIA, 60 năm sai lầm và thất bại (phần 2)

Trong 60 năm tồn tại CIA không biết bao nhiêu lần thất bại trong bẽ bàng, như vụ đào đường hầm dưới đông Berlin, vụ gửi siêu điệp viên trên..