Phat hien loai tom trang moi Phát hiện loài tôm trắng mới

Các nhà sinh vật học thuộc Idaho National Guard, Mỹ, đã phát hiện ra một loài tôm trắng khác lạ sống ở đáy các hồ cạn, dưới nắng nóng của..

Dua con cua bien Đứa con của biển

Giữa biển mênh mông, ông biết chỗ nào để thả lưỡi câu. Cá ăn mồi chỉ cần dăm ba phút kéo cá là ông biết đó là cá gì, mắc vào lưỡi ở đâu...