» Tìm kiếm:

Ông Willy Vandenberghe

EU cap hoc bong Erasmus Mundus cho SV Viet Nam EU cấp học bổng Erasmus Mundus cho SV Việt Nam

Ông Willy Vandenberghe, Tham tán Viện trợ phát triển, Phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam, cho biết phái đoàn đã quyết định tổ chức ba..