» Tìm kiếm:

Ông Vũ Hồng Khanh

Viec ban nha 1B Dang Thai Than la co sai “Việc bán nhà 1B Đặng Thái Thân là có sai”

Ông Vũ Hồng Khanh, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã cho biết như vậy. Cũng theo ông Khanh, đây là vụ việc “nhạy cảm” nên sẽ được..