Duoi goc bach mai tren 300 tuoi Dưới gốc bạch mai trên 300 tuổi...

Như thông lệ, Ngày thơ Việt Nam lần thứ IV tại Bến Tre sẽ được tổ chức vào ngày 12.2 (nhằm ngày rằm tháng giêng năm Bính Tuất) dưới gốc cổ..