Lop hoc tinh thuong tren dao Ong Sac Lớp học tình thương trên đảo Ông Sắc

Hơn 10 phút chèo đò, chúng tôi mới đến được lớp học tình thương nằm khuất sau đám lau sậy, trên đảo Ông Sắc, giữa dòng sông Hương (khu vạn..

Lop hoc tinh thuong tren dao Ong Sac Lớp học tình thương trên đảo Ông Sắc

Hơn 10 phút chèo đò, chúng tôi mới đến được lớp học tình thương nằm khuất sau đám lau sậy, trên đảo Ông Sắc, giữa dòng sông Hương (khu vạn..

Noi do co cac em Nơi đó có các em

Mỗi ngày một buổi đi học, một buổi Kiều Oanh (lớp địa 3, Trường ĐH Sư phạm Huế) cùng các bạn thay nhau đạp xe, chèo đò sang đảo Ông Sắc..