» Tìm kiếm:

Ông Rich Buchheim

Dau tu the nao cac CIO oi Đầu tư thế nào, các CIO ơi...?

Đầu tư cái gì và như thế nào, cân đối làm sao để các khoản đầu tư cho CNTT ấy được phát huy hết hiệu quả... là một trong nhiều vấn đề mà..