» Tìm kiếm:

Ông Phan Phương

Cong uoc Berne Nhung dieu khoan hay bi hieu lam Công ước Berne: Những điều khoản hay bị hiểu lầm

Hôm nay, 26-10, Công ước Berne bắt đầu có hiệu lực tại VN. Không chỉ những cơ quan, tổ chức có liên đới đến bản quyền, giới văn nghệ cũng..