» Tìm kiếm:

Ông Phạm Ngọc Toản

Toi hoc Bac tu nhung chuyen nho nhat Tôi học Bác từ những chuyện nhỏ nhất!

Ông Phạm Ngọc Toản ở xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam là một trong số rất ít cán bộ miền Nam được cử đi học lớp đào tạo Công an..