» Tìm kiếm:

Ông Phạm Đức Tạo

Pho giam doc Xi nghiep xay dung 2 tham o hon 5 ty dong Phó giám đốc Xí nghiệp xây dựng 2 tham ô hơn 5 tỷ đồng

Ông Phạm Đức Tạo (Phó giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 2, Công ty Xây dựng công nghiệp 1, Bộ Công nghiệp) đã giả mạo chứng từ mua vật tư xây..