LHQ can nang cao tieu chuan chon linh gin giu hoa binh LHQ cần nâng cao tiêu chuẩn chọn lính gìn giữ hòa bình

Một quan chức LHQ hôm 28/7 cho biết các quốc gia mà quân đội của họ bị nghi ngờ tra tấn và lạm dụng không nên được phép tham gia vào các..