» Tìm kiếm:

Ông Nguyễn Văn Giang

Nha may Bia Ben Thanh nhan trach nhiem ve vu tai nan Nhà máy Bia Bến Thành nhận trách nhiệm về vụ tai nạn

Ông Nguyễn Văn Giang, Trưởng phòng Kinh doanh Nhà máy Bia Bến Thành, thừa nhận tai nạn xảy ra hôm 1/3 là sự cố không lường trước. Nhà máy..