» Tìm kiếm:

Ông Nguyễn Thế Bình

Agribank lui thoi han co phan hoa Agribank lùi thời hạn cổ phần hoá

Ông Nguyễn Thế Bình, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cho biết, trong năm 2008, Agribank sẽ..

Agribank lui thoi han co phan hoa Agribank lùi thời hạn cổ phần hoá

Ông Nguyễn Thế Bình, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cho biết, trong năm 2008, Agribank sẽ..

Agribank se co phan hoa trong nam 2008 Agribank sẽ cổ phần hoá trong năm 2008?

Hôm 16/3 vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN (Agribank) đã tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo Cổ phần hoá và thành lập Tập..

Agribank lui thoi han co phan hoa Agribank lùi thời hạn cổ phần hóa

Ông Nguyễn Thế Bình, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN (Agribank) cho biết đơn vị này vừa có văn bản gửi Ngân..