» Tìm kiếm:

Ông Nguyễn Quốc Phong

Vinakansai NB can rang tra du 3 ty Vinakansai NB "cắn răng" trả đủ 3 tỷ?!

Ông Nguyễn Quốc Phong (GĐ ĐH V.NB) khẳng định, mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp và Hữu Thắng đã bắt đầu tập luyện trong màu áo V.Ninh Bình để..