» Tìm kiếm:

Ông Naoyuki Saeki

Epson Thai Lan va dinh huong kinh doanh nam 2006 tai Viet Nam Epson Thái Lan và định hướng kinh doanh năm 2006 tại Việt Nam

Ngày 31/5/2006, Epson Thái Lan chính thức công bố sự thay đổi nhân sự với tân Chủ tịch là ông Naoyuki Saeki. Ông Naoyuki Saeki sẽ lãnh đạo..