» Tìm kiếm:

Ông Mai Anh

Xay dung Luat giao dich dien tu Xây dựng Luật giao dịch điện tử

Ông Mai Anh, Giám đốc Trung tâm CNTT (Bộ KH-CN), cho TS biết Luật này sẽ do Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường đứng ra làm đầu mối..