» Tìm kiếm:

Ông Lê Văn Bé Hai

Tien Giang nang muc ho tro o du an duong day 500kV Tiền Giang: nâng mức hỗ trợ ở dự án đường dây 500kV

Ông Lê Văn Bé Hai, phó chủ tịch UBND huyện Cai Lậy, cho biết UBND tỉnh Tiền Giang đã quyết định nâng mức hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng..