» Tìm kiếm:

Ông Lê Chí Hiếu

Thi truong bat dong san se chuyen dong manh trong nam 2007 - Thị trường bất động sản sẽ chuyển động mạnh trong năm 2007

Ngày 14/12 tới, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (ThuDuc House) sẽ chính thức được miên yết giao dịch tại TT GDCK TP.HCM..