Lich su va truyen ke Lịch sử và truyện kể

Trung tâm Văn hóa Pháp phối hợp với Viện Goethe (Đức) tổ chức giới thiệu đợt phim truyện với tiêu đề Lịch sử và truyện kể tại Trung tâm Văn..